CG eGOV - verzia 2022.4.2.220930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 27.11.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 216520 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 1817350 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 3693361 Spolu: 5727231 Spolu: 5727231
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 27.11.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 23982,0 Kapitálové výdavky (S144047005): 245551,8 Bežné výdavky (S144047005): 699494,4 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 192538,0 Kapitálové výdavky (S144047004): 1571798,3 Bežné výdavky (S144047004): 2993866,6 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 216520 Kapitálové výdavky (S144047003): 1817350 Bežné výdavky (S144047003): 3693361 Spolu: 5727231 Spolu: 5727231 Spolu: 4758202,9 Spolu: 4758202,9 Spolu: 969028,1 Spolu: 969028,1

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.