CG eGOV - verzia 2022.2.2.220429-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 27.05.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 226420 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 1808090 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 3693362 Spolu: 5727872 Spolu: 5727872
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 27.05.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 168345,9 Kapitálové výdavky (S144047005): 1607942,4 Bežné výdavky (S144047005): 2607877,1 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 58074,1 Kapitálové výdavky (S144047004): 200147,6 Bežné výdavky (S144047004): 1085484,9 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 226420 Kapitálové výdavky (S144047003): 1808090 Bežné výdavky (S144047003): 3693362 Spolu: 5727872 Spolu: 5727872 Spolu: 1343706,6 Spolu: 1343706,6 Spolu: 4384165,4 Spolu: 4384165,4

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.