CG eGOV - verzia 2021.3.2.210531-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 15.06.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 870553 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 518000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 234105 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 1700667 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3360944 Spolu: 6684269 Spolu: 6684269
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 15.06.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 796721,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 518000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 139837,8 Granty a transfery (S144042005): 1144643,8 Daňové príjmy (S144042005): 2231107,3 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 73831,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 94267,2 Granty a transfery (S144042004): 556023,2 Daňové príjmy (S144042004): 1129836,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 870553 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 518000 Nedaňové príjmy (S144042003): 234105 Granty a transfery (S144042003): 1700667 Daňové príjmy (S144042003): 3360944 Spolu: 6684269 Spolu: 6684269 Spolu: 1853959,0 Spolu: 1853959,0 Spolu: 4830310,0 Spolu: 4830310,0
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.