CG eGOV - verzia 2019.5.2.190930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 13.11.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 607508 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 204000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 317260 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 2061415 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3130077 Spolu: 6320260 Spolu: 6320260
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 13.11.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 607318,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 204000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 93528,7 Granty a transfery (S144042005): 1175311,8 Daňové príjmy (S144042005): 401155,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 190,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 223731,3 Granty a transfery (S144042004): 886103,2 Daňové príjmy (S144042004): 2728921,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 607508 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 204000 Nedaňové príjmy (S144042003): 317260 Granty a transfery (S144042003): 2061415 Daňové príjmy (S144042003): 3130077 Spolu: 6320260 Spolu: 6320260 Spolu: 3838946,1 Spolu: 3838946,1 Spolu: 2481313,9 Spolu: 2481313,9
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.