CG eGOV - verzia 2021.5.2.210930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 08.12.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1673229 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 673000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 246707 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 1678188 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3360944 Spolu: 7632068 Spolu: 7632068
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 08.12.2021 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1445331,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 673000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): -42620,0 Granty a transfery (S144042005): 337551,6 Daňové príjmy (S144042005): 13264,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 227897,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 289327,0 Granty a transfery (S144042004): 1340636,4 Daňové príjmy (S144042004): 3347679,3 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1673229 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 673000 Nedaňové príjmy (S144042003): 246707 Granty a transfery (S144042003): 1678188 Daňové príjmy (S144042003): 3360944 Spolu: 7632068 Spolu: 7632068 Spolu: 5205540,5 Spolu: 5205540,5 Spolu: 2426527,5 Spolu: 2426527,5
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.