CG eGOV - verzia 2022.2.2.220429-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 27.05.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1356895 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 637000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 304315 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 1307213 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3713523 Spolu: 7318946 Spolu: 7318946
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 27.05.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1239979,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 637000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 174405,2 Granty a transfery (S144042005): 840280,1 Daňové príjmy (S144042005): 2208295,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 116916,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 129909,9 Granty a transfery (S144042004): 466932,9 Daňové príjmy (S144042004): 1505227,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1356895 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 637000 Nedaňové príjmy (S144042003): 304315 Granty a transfery (S144042003): 1307213 Daňové príjmy (S144042003): 3713523 Spolu: 7318946 Spolu: 7318946 Spolu: 2218986,0 Spolu: 2218986,0 Spolu: 5099960,0 Spolu: 5099960,0

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.