CG eGOV - verzia 2020.2.2.200331-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 05.06.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 660956 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 204000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 234810 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 1241702 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3372006 Spolu: 5713474 Spolu: 5713474
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 05.06.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 655997,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 204000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 112299,7 Granty a transfery (S144042005): 632702,9 Daňové príjmy (S144042005): 2183815,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 4958,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 122510,3 Granty a transfery (S144042004): 608999,1 Daňové príjmy (S144042004): 1188190,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 660956 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 204000 Nedaňové príjmy (S144042003): 234810 Granty a transfery (S144042003): 1241702 Daňové príjmy (S144042003): 3372006 Spolu: 5713474 Spolu: 5713474 Spolu: 1924657,9 Spolu: 1924657,9 Spolu: 3788816,1 Spolu: 3788816,1
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.