CG eGOV - verzia 2022.4.2.220930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 27.11.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1356255 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 637000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 304315 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 1426878 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3713523 Spolu: 7437971 Spolu: 7437971
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 27.11.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1220571,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 2200,7 Granty a transfery (S144042005): 217810,6 Daňové príjmy (S144042005): 340056,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 135683,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 637000,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 302114,3 Granty a transfery (S144042004): 1209067,4 Daňové príjmy (S144042004): 3373467,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1356255 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 637000 Nedaňové príjmy (S144042003): 304315 Granty a transfery (S144042003): 1426878 Daňové príjmy (S144042003): 3713523 Spolu: 7437971 Spolu: 7437971 Spolu: 5657332,2 Spolu: 5657332,2 Spolu: 1780638,8 Spolu: 1780638,8

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.